Abdij Rolduc, en nu?

22 februari 2018 Marc Charlier

Abdij Rolduc, en nu?

Ook voor Lokaal Alternatief staat het behoud van Rolduc met stip op nummer één? Maar hoe kan Rolduc behouden blijven?

Een al tien jaar bestaand plan voor dat behoud, is het inrichten van een golfbaan op de gronden rondom de abdij. Het is een particulier initiatief en de gemeente is hierin feitelijk niet direct partij. Abdij Rolduc is een van de ‘highlights’ van onze stad. Een icoon, dat nooit verloren mag gaan. Eigenaar is de bisschop persoonlijk.

U kunt zich voorstellen dat het in stand houden van een dergelijk eerbiedwaardig complex ontzettend veel geld kost. De gemeente heeft in het verleden haar aandeel in monumenten subsidies geleverd. De exploitatie van Rolduc is een groot probleem. In het verleden kwamen wel vaker mensen bij het bisdom langs met grootse plannen voor Rolduc. Voor die plannen is echter geld nodig. Daarom moeten er investeerders komen, in de huidige economie krijgen grootschalige horeca projecten de financiering niet meer via het traditionele bankencircuit geregeld.

De initiatiefnemers van de golfbaan kregen al die jaren geleden wél groen licht van de bisschop. Ze gingen aan de slag met de voorbereidingen en investeerden ook al een hoop geld.
Ondertussen, anno 2018, ziet de wereld al weer anders uit en moeten we ons serieus gaan afvragen of zo’n golfbaan economisch nog wel haalbaar is, laat staan of we de natuur rondom de abdij zo willen laten aanpassen. De gemeente is daarvoor niet verantwoordelijk en heeft daarin geen zeggenschap maar heeft wel het bestemmingsplan zes jaar geleden gewijzigd. Daar gingen alle partijen in de Raad mee akkoord, ook de partijen die nu zo hard roepen dat ze ‘altijd al tegen een golfbaan zijn geweest’ …

Voelt u het dilemma? Een breed gedragen politieke beslissing kwam vorig jaar ineens in opspraak. De anti-golfbaan beweging timmerde flink aan de weg.

Lokaal Alternatief heeft met beide partijen gesproken. Met de initiatiefnemers én met mensen van de anti-beweging. Ons viel op dat beide partijen niet met elkaar willen praten. Ze staan stoer rug aan rug te roepen dat de andere club niet deugt. Dat vinden wij als Lokaal Alternatief onverstandig.

Jo Bok, wethouder van Lokaal Alternatief is niet van gisteren. Hij is, als collegelid, ondertussen rustig aan het werk gegaan en doet wat gedaan moet worden. Er is een denktank gestart (met IBA Parkstad, Jan Mans en Hub Schnackers, de vicaris-generaal van het bisdom) die onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een rendabele exploitatie van Abdij Rolduc.

Naast de eerder gememoreerde golfbaan worden inmiddels ook meerdere andere alternatieven onderzocht. Over niet al te lange tijd zullen we het horen. Het bisdom beseft dat het roer om moet en denkt en werkt positief mee. Of voor het voortbestaan van Rolduc een golfbaan de beste optie is, zal (vóór een eventuele start) moeten blijken.

Zo zie je maar: Lokaal Alternatief roept niet alleen maar wat, maar gaat voortvarend aan het werk om tot de beste oplossing te komen, ook voor Rolduc.