Aanvraag energietoeslag

31 maart 2022
31 maart 2022 Marc Charlier

Aanvraag energietoeslag

€ 800,00 voor inwoners met een inkomen van maximaal 120% bijstandsniveau

Een bericht van de Gemeente Kerkrade op Facebook heeft voor veel vragen aan ons adres gezorgd. Een deel van die vragen worden beantwoord als u de link in het bericht van de gemeente volgt, daar staat een uitgebreidere en duidelijkere uitleg.
Ook is daar het aanvraagformulier te vinden.
De regels achter deze link hier kort samengevat.
De gemeente betaalt de energietoeslag automatisch in april uit als u bij de gemeente bekend bent als een inwoner die recht heeft op die energietoeslag. Dat is het geval als;
* een bijstandsuitkering of een IOAW uitkering via de gemeente ontvangt
* in de schuldhulpverlening zit
* een ondernemer bent met een Bbz-uitkering of IOAZ
* een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen krijgt via de Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Minstens zo belangrijk is het om de energietoeslag aan te vragen als u NIET bekend bent bij de gemeente. Dat is het geval in onderstaande
situaties.
Als u;
* (parttime) werkt, maar minder dan die 120% van de bijstandsnorm verdient
* een uitkering van het UWV ontvangt, die onder die 120% blijft
* een AOW uitkering zonder pensioen onder die 120% ontvangt
* zelfstandig bent en uw inkomen onder die 120% van de bijstandsnorm blijft.
Vraag dan de energietoeslag aan bij de gemeente !!!
Wanneer voldoet u aan de norm van die 120% van de bijstandsnorm??
* u bent tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd, alleenstaand en maandelijks ontvangt u netto maximaal € 1.311,00 (incl. vakantiegeld)
* u bent gehuwd of samenwonend, tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd en ontvangt maandelijks netto maximaal € 1.872,00 (incl vakantiegeld)
* u bent alleenstaande gepensioneerde en ontvangt maandelijks netto maximaal € 1.456,00 (incl vakantiegeld)
* u bent gehuwd of samenwonend, gepensioneerd en ontvangt maandelijks netto maximaal € 1.972,00 (incl vakantiegeld)
U komt niet in aanmerking voor een energiecompensatie indien u géén energiekosten hebt.