Martin Buber en d’r Pool

28 april 2024 Marc Charlier

Martin Buber en d’r Pool

Belangrijke besluiten dreigen onder te sneeuwen ...

📢 Wat een commotie aan het einde van de Raadsvergadering van woensdag! Maar laten we niet vergeten dat er twee belangrijke besluiten zijn genomen die bijna ondergesneeuwd dreigen te raken.
Ten eerste het besluit om het gebouwen op het huidige VIE terrein (voormalige Vroedvrouwenschool) aan te kopen als definitieve locatie voor Het Martin Buber. Een prachtige plek om volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade te realiseren. Deze locatie is niet alleen goed bereikbaar en centraal gelegen, maar ligt ook nog eens in de directe omgeving van VIE. Geweldig nieuws! 👍🏻
Het tweede belangrijke besluit betreft het bouwproject D’r Pool. Eindelijk gaat er invulling gegeven worden aan de langverwachte woningbouw voor het ‘midden en hogere’ segment, midden in het centrum. Eén vraag die als als fractie al jaren voorleggen. Door ook te bouwen voor de vermogendere huishoudens, ontstaat er een doorstroom in de woningmarkt. Dit betekent dat er goedkopere woningen vrijkomen, waardoor het aanbod voor iedereen verbetert.
Uiteraard zijn er nog twijfels over het aantal verkeersbewegingen dat dit project met zich meebrengt, vooral in combinatie met de tijdelijke huisvesting van Het Martin Buber en de oplevering van het Centro Meta project. Maar maak je geen zorgen, er zal (op aanvraag van de fracties van Lokaal Alternatief en Burgerbelangen-Kerkrade) een grondig onderzoek worden uitgevoerd om eventuele problemen aan te pakken. De uitkomsten van dit onderzoek en eventuele oplossingen zullen in overleg met de omwonenden worden vastgesteld.
Al met al waren het weer enkele nuttige weken in de commissies en de Raad, waarin onze fractie in de oppositie resultaat heeft weten te behalen. Dit resultaat hebben we kunnen bereiken door samen te werken in diezelfde commissies en Raad. Samen staan we sterker en kunnen we positieve veranderingen realiseren! 👍🏻
Blijf ons volgen voor meer updates en laat je stem horen. Samen maken we Kerkrade nóg beter!