Lokaal Alternatief – visie 2018-2022

Verbondenheid | Duurzaamheid | Veiligheid

Lokaal Alternatief denkt vooruit: je moet eerst een visie hebben voordat je keuzes kunt maken. Daarom hebben we onze visie 2018-2022 op Kerkrade, gericht op ‘einddoelen’ voor het jaar 2025. We beschrijven hoe wij Kerkrade graag zien in de toekomst. Onze actieplannen voor de komende jaren vloeien hieruit voort. Daarmee bieden wij u het alternatief voor andere lokale en landelijke partijen.

  • We zijn als Lokaal Alternatief actief in de Kerkraadse gemeentepolitiek omdat we betrokken zijn bij Kerkrade en geloven in de kracht en de mogelijkheden van onze gemeente. We hechten aan het democratisch proces en zetten ons ervoor in dat de inwoners van Kerkrade, van jong tot oud, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, de gemeente en de regio.
  • Lokaal Alternatief wil Kerkrade op een positieve manier op de kaart zetten en ervoor zorgen dat Kerkrade een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente blijft voor iedereen, waar kansen liggen voor onze jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.
  • Lokaal Alternatief wil de culturele parel van Kerkrade ook in de toekomst laten schitteren, omdat cultuur een toegevoegde waarde heeft voor onze leefomgeving en onze inwoners. Cultuur verbindt en maakt Kerkrade mooier.
  • We bieden u een kieslijst met variëteit en kwaliteit, ten dienste van Kerkrade.
Onze visie
Laatste nieuws