Lokaal Alternatief Kerkrade

Nieuws

De geschiedenis herhaalt zich 🤔
 
Nadat Lokaal Alternatief Kerkrade in 2018 een zetel winst boekte en van de zesde naar de vijfde plek ging in de grootte van de Kerkraadse politieke partijen, wisten we deze keer onze drie zetels (ondanks het aflossen van de ‘bekende’ gezichten op de kieslijst) te consolideren én van de vijfde naar de vierde plek door te groeien.
 
Desondanks heeft Burgerbelangen-Kerkrade er weer voor gekozen om ons in de coalitievorming ‘buitenspel’ te zetten. In 2018 waren de landelijke partijen ‘zo belangrijk’, in 2022 volgen ze ‘de keuze die de kiezer heeft gemaakt’ en gaan ze voor een ‘stabiele coalitie voor de komende vier jaar’.
 
De kiezer heeft voor lokaal gekozen, dus inclusief Lokaal Alternatief. En, zou een coalitie mét Lokaal Alternatief minder stabiel zijn dan de nu voorliggende optie met een o.a. partij die een zetel heeft verloren??
 
Het is typerend dat de afbeelding die we vier jaar geleden met het bekendmaken van de coalitie gebruikten, ook dit jaar weer actueel is. 😳
Dinsdagavond werd in het Kerkraadse Raadhuis afscheid genomen van de Gemeenteraad 2018-2022. Binnen de Lokaal Alternatief fractie werd daarbij afscheid genomen van twee raadsleden ‘van het eerste uur’; Jo Bok en Betty Bremen.
Uit de toespraken van onze burgemeester Petra Dassen-Housen kwam wel heel duidelijk naar voren dat beiden in hun jarenlange aanwezigheid in de Raad een positieve inbreng hebben weten te realiseren.
Dank jullie wel voor alle inspanningen en in vooruit dank voor jullie bereidheid om de nieuwe fractieleden – op de achtergrond – te blijven begeleiden. 👏👏👏
Een bericht van de Gemeente Kerkrade op Facebook heeft voor veel vragen aan ons adres gezorgd. Een deel van die vragen worden beantwoord als u de link in het bericht van de gemeente volgt, daar staat een uitgebreidere en duidelijkere uitleg.
Ook is daar het aanvraagformulier te vinden.
De regels achter deze link hier kort samengevat.
De gemeente betaalt de energietoeslag automatisch in april uit als u bij de gemeente bekend bent als een inwoner die recht heeft op die energietoeslag. Dat is het geval als;
* een bijstandsuitkering of een IOAW uitkering via de gemeente ontvangt
* in de schuldhulpverlening zit
* een ondernemer bent met een Bbz-uitkering of IOAZ
* een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen krijgt via de Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Minstens zo belangrijk is het om de energietoeslag aan te vragen als u NIET bekend bent bij de gemeente. Dat is het geval in onderstaande
situaties.
Als u;
* (parttime) werkt, maar minder dan die 120% van de bijstandsnorm verdient
* een uitkering van het UWV ontvangt, die onder die 120% blijft
* een AOW uitkering zonder pensioen onder die 120% ontvangt
* zelfstandig bent en uw inkomen onder die 120% van de bijstandsnorm blijft.
Vraag dan de energietoeslag aan bij de gemeente !!!
Wanneer voldoet u aan de norm van die 120% van de bijstandsnorm??
* u bent tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd, alleenstaand en maandelijks ontvangt u netto maximaal € 1.311,00 (incl. vakantiegeld)
* u bent gehuwd of samenwonend, tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd en ontvangt maandelijks netto maximaal € 1.872,00 (incl vakantiegeld)
* u bent alleenstaande gepensioneerde en ontvangt maandelijks netto maximaal € 1.456,00 (incl vakantiegeld)
* u bent gehuwd of samenwonend, gepensioneerd en ontvangt maandelijks netto maximaal € 1.972,00 (incl vakantiegeld)
U komt niet in aanmerking voor een energiecompensatie indien u géén energiekosten hebt.
De stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld.
 
Wat vooraf bijna te mooi leek, om waar te zijn is toch uitgekomen 👊
Ondanks de ‘wisseling van de wacht’ binnen onze kandidatenlijst, zijn we in de aankomende raadsperiode toch weer met 3 zetels in de Kerkraadse Raad vertegenwoordigd 👍
Maar dat niet alleen, voor de derde achtereenvolgende keer zijn we weer een treetje hoger gekomen op de politieke ladder. Sinds gisteren zijn wij de vierde partij in Kerkrade 😄
 
Wij bedanken alle kiezers heel hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en zullen ons stinkende best doen om dat vertrouwen in de komende periode niet te beschamen.
 
Luisteren naar de Kerkraadse burger staat hoog in ons vaandel. Wilt u meepraten en lid worden van onze Klankbordgroep? Stuur even een e-mail naar info@lakerkrade.nl en wij sturen de informatie toe.

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen organiseerde RTV Parkstad een debat tussen de Kerkraadse lijsttrekkers. Marc Charlier debatteerde met de PvdA lijsttrekker Leo Jongen over burgerparticipatie in Kerkrade.

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen organiseerde RTV Parkstad een debat tussen de Kerkraadse lijsttrekkers. Marc Charlier debatteerde met de CDA lijsttrekker Mark Meijer over het woningbeleid en de winkelleegstand in Kerkrade.

Veel van de visie van Lokaal Alternatief is in de afgelopen weken voorbij gekomen. Het maakt duidelijk dat lokale politiek meer raakvlakken met uw dagelijks leven heeft, dan u zou denken. Daarom: Stem lokaal, stem Lokaal Alternatief!